Contributie
Contributie recreanten:        €150
Contibutie toernooispelers:  €163
Contributie competitie:         €175

Wij vragen geen inschrijfgeld. Als u in de loop van het seizoen lid wordt van onze vereniging betaalt u alleen voor de resterende maanden.

Een opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op 1 mei van het lopende verenigingsjaar in het bezit van het secretariaat te zijn. Het lidmaatschap wordt anders automatisch met een jaar verlengd.

Voor vragen over het lidmaatschap van onze vereniging:
Email: secretariaat@badminton-kennemerland.nl