Klootschieten 2015

Het Wimbledon van de Klootschietsport, de eigen Haarlemmerhout was op een zonnige aprildag het decor voor het jaarlijkse clubuitje van Kennemerland. Met een goede opkomst en een dito humeur werd bij "La place" een eerste gaatje in het budget voor dit uitje geslagen, maar die hebben we ons wel laten smaken. Overigens liep onze penningmeester er bepaald niet sikkeneurig bij, de kloten had de vereniging bij een eerdere gelegenheid al aangeschaft. Dat was in 2012, al bleek bij weinig deelnemers sprake van enige routine bij dit toch vrij eenvoudige balspel.

Na een korte uitleg waarin het vriendelijke verzoek werd gedaan om wandelaars en honden toch zoveel mogelijk te ontzien (hetgeen gelukt is, het Haarlems Dagblad heeft tenminste niet over incidenten bericht), werd een routekaartje uitgedeeld. Hierbij is kennelijk onvoldoende benadrukt dat het ook de bedoeling was om deze route te volgen want drie van de vijf teams gingen huns weegs en liepen een schijnbaar willekeurig parcours. Best prima natuurlijk maar voor het zo mooi door de organisatie bedachte competitie-element toch een kleine complicerende factor. De organisatie besloot die maar even uit de weg te gaan tot na de culinaire climax van dit evenement, waarover later meer.

Het eindpunt van deze route was het Hildebrand monument waar de vijf teams als een magneet toe werden aangetrokken. Met name team 1 maakte een dermate ontspannen indruk, al kletsend op een bankje in de zon, dat het de verdenking op zich laadde een rechte lijn tussen punt A en punt B te hebben gevolgd. Dat kon natuurlijk niet zonder consequenties blijven. Nadat alle teams waren gearriveerd brak er toch wel enige paniek uit want waar was Sylvia? Belangrijker nog: waar was het kratje met "onbekende inhoud" die zij bij clubuitjes met zich placht mee te zuilen? De kwestie was vooral zo prangend omdat het volgende onderdeel van het clubuitje zich al weer aandiende: de Japanner. Gelukkig bleek Sylvia niet ver weg en hebben we haar van een flinke last kunnen ontdoen, die we ons wederom prima lieten smaken.

Shabu shabu in de Raaks was de volgende bestemming die veelal per fiets in recordtijd werd bereikt. All you can eat! Dat klinkt bij de gemiddelde Kennemerlander toch als muziek in de oren dus in de eerste ronde werd door velen direct maar het maximaal aantal van 5 porties besteld. Hierop werd enthousiast aangevallen maar de ogen bleken wat groter dan de maag. De volgende ronde werd al wat bescheidener ingeslagen, de derde weer wat minder enzovoort. Ruim voor de deadline van 20:00 sharp was van enige eetlust geen sprake meer. Het hoeft niet lekker te zijn, als het maar veel is wordt wel eens gezegd maar in dit geval was het en-en.

En al die tijd was de organisatie zich het hoofd aan het breken over de prijsuitreiking. Niet alleen hadden drie teams zich overduidelijk onttrokken aan het (beperkte) gezag van de organisatie, die twee teams waarbij dat niet onomstotelijk vaststond hadden ook nog eens het gelijk aantal worpen: 72. Naarstig werd gezocht naar onrechtmatigheden bij deze teams maar helaas werden geen bewijzen gevonden. Ten slotte werd unanniem door de éénkoppige organisatie besloten tot diskwalificatie van teams 1, 4 en 5, waarmee het probleem al aardig gereduceerd werd. Vervolgens wierp voorzitter Marc zich op tot strootjestrekker waarmee het pleit beslecht werd. Team 2 (of 3?) ging naar huis met een mooie fles trappistenbier die naar verluid reeds soldaat is gemaakt. Team 3 (of 2?) kwam er bekaaid vanaf met een CD-tje van onbekende artiest uit de ramsj.

Tot zover het in zekere zin georganiseerde deel van het clubuitje. Op persoonlijke titel werd door deze of gene de stad nog onveilig gemaakt waarover de auteur van dit stukje wijselijk zijn mond houdt.


Vorige evenementen:
 • Clubtoernooi 2014.......... klik hier
 • Puzzeltocht/proeverij..... klik hier
 • Clubtoernooi 2013.......... klik hier
 • Bowlen 2013.....................klik hier
 • Klootschieten...................klik hier
 • Clubtoernooi 2011........... klik hier
 • 40 jarig Jubileum.............klik hier
 • Boerengolf....................... klik hier
 • Clubtoernooi 2010.......... klik hier
 • Bowling in the dark......... klik hier
 • Clubtoernooi 2009.......... klik hier
 • Beachvolleybal................. klik hier
 • Kanovaren........................ klik hier •